Har du funnet plastpellets?

Observasjoner fra publikum er stor hjelp for å skaffe oversikt over hvor disse plastkulene har skylt i land.

I februar ble over 13 tonn med plastpellets ført på havet da det gikk hull på en container på et lasteskip. Plastkulene har skylt opp mange steder langs kysten av Norge og hele ytre Oslofjord, og kanskje har noen også havnet i Drammensfjorden.

Kystverket leder nå en statlig aksjon for å få ryddet opp plastkulene, så si ifra dersom du finner disse i strandkanten! Les mer

Øvelse «Donald» i Drammen

5. september 2018 var IUA Buskerud samla til øvelse i Drammen. Følgende scenario ble øvd på:
Et skip har gått på grunn utenfor Sætre i Hurum. Skipet heter Donald og er lastet med biodiesel, men lekker bunkersolje. Mellom 10 og 20 tonn har lekket ut. Bunkersoljen er av type IFO 380, samme  type som oljen som rant ut av Full City. IUA har satt stab og innsats er i gang for å begrense skaden. Kystverket har overtatt aksjonen. Her er gjengen som har øvd sammen i to dager.

IUA øvelse 2018

Les mer