Har du funnet plastpellets?

Observasjoner fra publikum er stor hjelp for å skaffe oversikt over hvor disse plastkulene har skylt i land.

I februar ble over 13 tonn med plastpellets ført på havet da det gikk hull på en container på et lasteskip. Plastkulene har skylt opp mange steder langs kysten av Norge og hele ytre Oslofjord, og kanskje har noen også havnet i Drammensfjorden.

Kystverket leder nå en statlig aksjon for å få ryddet opp plastkulene, så si ifra dersom du finner disse i strandkanten! Les mer