Årsmøte i IUA 2015

Representantskapet i IUA region 4 inviteres til årsmøte på Tyrifjord hotell onsdag 18. juni kl. 10.

Se  invitasjon og saksliste her: Årsmøte-saksliste 2015