Årsmøte i IUA

Det ble avholdt års- og budsjettmøte på Tyrifjord hotell 21. juni 2017.
Her kan du lese mer:  IUA årsmøte 2017 – referat.