Kategori arkiv: Øvelser

Øvelse «Donald» i Drammen

5. september 2018 var IUA Buskerud samla til øvelse i Drammen. Følgende scenario ble øvd på:
Et skip har gått på grunn utenfor Sætre i Hurum. Skipet heter Donald og er lastet med biodiesel, men lekker bunkersolje. Mellom 10 og 20 tonn har lekket ut. Bunkersoljen er av type IFO 380, samme  type som oljen som rant ut av Full City. IUA har satt stab og innsats er i gang for å begrense skaden. Kystverket har overtatt aksjonen. Her er gjengen som har øvd sammen i to dager.

IUA øvelse 2018

Les mer

Øvelse «Zuzanna» på Torpo

I løpet av to dager i febraur har IUA Buskerud hatt øvelse på Torpomoen i Ål. Scenario var følgende: Det store lasteskipet «Zuzanna» har gått på grunn i Svelvikstrømmen i ytre del av Drammensfjorden. Skipet lekker olje og har gått ned. Les mer

IUA – øvelser 2015

IUA region 4 har i 2015 avtale med Drammensregionens brannvesen IKS om gjennomføring av øvelser for brannvesen i våre kommuner.

Tema for årets øvelser blir å videreføre fjorårets tema med fokus på strategisk og taktisk bruk av lenser.

Parallelt med dette gis det ytterligere opplæring i bruk av opptakerutstyr/pumpemateriell som ble tilført fra Kystverket i 2014.