Ny veileder for kommunal beredskap

I oktober 2020 kom det en ny veileder som skal hjelpe kommunene i beredskapen mot akutt forurensning.

Den enkelte kommunen har ansvar for å utarbeide en miljørisikoanalyse og en beredskapsanalyse. Basert på disse analysene skal IUA utarbeide en felles beredskapsplan for sin region.

Formålet med den nye veilederen er å gi kommunene veiledning i hvordan miljørisiko- og beredskapsanalyser kan gjennomføres. Dette vil gjøre analysene mer enhetlige, og skape et godt grunnlag for å utarbeide beredskapsplaner.

Veilederen skal sikre en lik oppbygging og tilnærming av den kommunale beredskapen, slik at den også er forutsigbar for Kystverket ved store hendelser.

I tillegg til å gå gjennom analysearbeidet handler den nye veilederen blant annet også om det nasjonale beredskapssystemet, kommunale og statlige aksjoner mot akutt forurensning, og kommunenes plikter.

Veilederen kan du lese her, og du finner den også under fanen «Nyttig info».