Nyttig info

Beredskapsplan IUA Region 4
Beredskapsplanen er et beslutningsverktøy for det Interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) – Region 4, og skal sikre at tiltak iverksettes når en forurensningssituasjon
inntreffer.

Beredskapsplan

Kart
Kystverkets kartløsning for arbeid med hendelser med akutt forurensning.

Kystinfo beredskap

Veiledere

Skjemaer
I den administrative veilederen fra Kystverket finner du en rekke nyttige skjemaer som vedlegg (se «Relaterte dokumenter»).