Øvelse «Zuzanna» på Torpo

I løpet av to dager i febraur har IUA Buskerud hatt øvelse på Torpomoen i Ål. Scenario var følgende: Det store lasteskipet «Zuzanna» har gått på grunn i Svelvikstrømmen i ytre del av Drammensfjorden. Skipet lekker olje og har gått ned. IUA Buskerud jobber med å begrense skaden og ta opp oljen. Det er rundt 40 mannskaper som jobber ute i forskjellige sektorer.
Innsatsen ledes av brannsjef Torgeir Andersen og havnesjef Einar Olsen. Med seg har de en stab på rundt 15 personer som jobber for å begrense omfanget av hendelsen og styre mannskapene som jobber der ute. Øvelsens visjon er klar: Vi skal vise at vi er verdens beste til å unngå forurensning, og sette forurenset grunn tilbake tilopprinnelig stand.

Leder for operasjon, Per Døviken sier at det har vært en vellykket øvelse som har blitt drevet bra framover av staben.

IUA Drbv
Her er deltakerne fra Drammensregionens brannvesen IKS.

planIUA logistikk
Slik ser stabsarbeid ut. Her observerer havnesjef Einar Olsen plan og operasjon som jobber med kart. Visualisering av logistikk blir hengt opp på veggen for at alle skal få en oversikt over utstyr og mannskaper ute på hendelsen. operasjon

IUA Buskerud takker Torpomoen for et godt øvelsesopphold.