Øvelse «Zuzanna» på Torpo

I løpet av to dager i febraur har IUA Buskerud hatt øvelse på Torpomoen i Ål. Scenario var følgende: Det store lasteskipet «Zuzanna» har gått på grunn i Svelvikstrømmen i ytre del av Drammensfjorden. Skipet lekker olje og har gått ned. Les mer

IUA – øvelser 2015

IUA region 4 har i 2015 avtale med Drammensregionens brannvesen IKS om gjennomføring av øvelser for brannvesen i våre kommuner.

Tema for årets øvelser blir å videreføre fjorårets tema med fokus på strategisk og taktisk bruk av lenser.

Parallelt med dette gis det ytterligere opplæring i bruk av opptakerutstyr/pumpemateriell som ble tilført fra Kystverket i 2014.